Jongeren onderzoeken de impact van bomen op het klimaat
met internet of things

Dit project loopt in pilootfase en zal effectief van start gaan september 2017.

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan hier.

Meer infoWat is de rol van BOMEN in onderstaande natuurverschijnselen

Deze educatieve paketten worden momenteel uitgestest.


Zweten in de stad

Random Name

Lespakket van ongeveer 5 uur

 • Is het warmer in de stad dan op het platteland?
 • Waarom?
 • Hoe kunnen we het stedelijk hitte-effect beperken?
 • Welke rol kunnen bomen hierin spelen?

Water in de stad

Random Name

Lespakket van ongeveer 5 uur

 • Waarom zijn er vaak overstromingen in de stad?
 • Hoe beïnvloeden bomen de hoeveelheid neerslag die op de bodem terecht komt?
 • Hoe neemt een boom water op?
 • Wat doen bomen met het opgenomen water?

Luchtvervuiling in de stad

Random Name

Lespakket van 6 à 7 uur

 • Is de CO2 concentratie nabij de school hoger dan gemiddeld?
 • Wat is de invloed van bomen op de CO2 concentratie?
 • Wat is de invloed van bomen op andere luchtvervuiling?


Bos Online biedt 2 sensorennetwerken aan


In de Plantentuin registreert een draadloos netwerk metingen in een open veld en in een bosomgeving, beide nabij de A12 autoweg.
In Vlaamse scholen installeren leerlingen zelf sensoren en vergelijken ze hun metingen.
Zelf meten is zeker weten!


Nieuws

Officiële lancering pilootfase 21 september 2016

Meer info en foto's


Links


Leerlingen gaan met hun smartphone foto's maken van bomen waarvan automatisch een filmpje wordt gemaakt.
Je ziet de bomen door de seizoenen heen veranderen en door de jaren groeien.

Meer weten?

Bossen spelen een belangrijke rol als milieuregelaar. Bij die regulerende werking van een bos kunnen we ons vaak niet veel voorstellen.
Hoe beïnvloeden bossen het klimaat? En hoe beïnvloedt het klimaat het bos?

Meer weten?


Projectpartners

Contact

RVO-Society

Sofie Stoop

+32 16 28 10 64

   sofie@rvo-society.be